Fórum

Přihlášení

Registrace nových uživatelů zde

Pro každé přihlášení je nutné zadání vygenerovaného klíče který je zaslán na Vaší e-mailovou adresu po stisknutí tlačítka Zaslat klíč. Pro zaslání klíče je nutné správně vyplnit uživatelské jméno a heslo. Platnost klíče pro přihlášení je 5 minut, poté je nutné vygenerovat klíč nový. Platnost klíče je pouze na jedno užití, tzn. po odhlášení nebo automatickém odhlášení (120 minut od posledního načtení stránky) je třeba užít nový klíč. Pro jednoho uživatele může existovat vždy jen jeden platný klíč, tedy jeden uživatel může být ve stejný okamžik přihlášen pouze jedenkrát (z jednoho počítače a jednoho prohlížeče).

www.agrotec.cz